Filippenzen 4:6 ...Weest in geen ding bezorgd...

‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’

Uitleg:

Bovenstaande aanmoediging kun je lezen als een tegeltjes wijsheid. Maar hoe kun je onbezorgd leven als er zoveel gebeurt? Misschien vat je deze onbezorgdheid op als een opdracht, dan werkt het averechts; je probeert het maar het lukt niet!

Maar de oproep  ‘Weest in geen ding bezorgd´ is geen gebod om aan te voldoen. Zorgen over dingen die buiten ons vermogen liggen, verdwijnen zodra we beseffen dat dit alles Zijn zorg is, en niet de onze. Geen enkele reden om ons daarover zorgen te maken!

2 Corinthiërs 5:15-16

‘En Hij is gestorven voor allen, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven is en opgewekt werd. Daarom kennen wíj vanaf nu níemand meer naar het vlees. En ook indien wij Christus gekend hebben naar het vlees, dan kennen wij Hem zo nu niet meer.’ [naar NCV]

Bijschrift

Als we leren dat we niet voor onszelf leven, maar voor Hem, en dat dit ook geldt voor de gelovigen om ons heen, dan gaat het niet meer om aanzien bij mensen. Als we voor God leven, wat maakt het dan uit wat mensen van ons vinden? We doen het niet voor hen, maar voor God.

De logische conclusie is’, dat we dan ook niet mensen zouden moeten beoordelen op de indruk die ze maken of het aanzien dat ze hebben. Paulus beoordeelde eens, vóór zijn bekering, Christus op die manier. Hij keurde Hem af op basis menselijke overwegingen. Maar dat alles werd volkomen waardeloos toen hij Christus leerde kennen.

Ook wij oordelen zo makkelijk naar menselijke maatstaven. Dat is wat het betekent, om elkaar naar het vlees te kennen. Maar zo zouden we dus niet meer elkaar moeten beoordelen, we zouden voorbij de buitenkant naar elkaars hart kijken.

Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn

Sommige omstandigheden roepen om actie. Wanneer het bijvoorbeeld in ons vermogen ligt om een ander te helpen. Maar hoe vaak gebeurt het ook niet, dat mensenarmen gewoon te kort zijn. We zouden misschien wel willen, maar we kunnen niets doen.

Het is in zulke omstandigheden dat het alle verschil in de wereld maakt, de GOD te kennen. Iemand die alles in zijn hand heeft. Zonder GOD kun je wellicht berusten in het (nood)lot. In het besef dat er toch niets aan te doen is. Dat alle goede bedoelingen ten spijt, onze pogingen tot mislukken zijn gedoemd. Daarin berusten is slechts negatief. Fatalisme. Het staat mijlen veraf van diepe vrede en vertrouwen.

Vrede en vertrouwen zijn gebaseerd op het besef dat alles, wat er ook gebeurt, onder volmaakte controle is. Dat er niets voor niets plaatsvindt. En dat Degene die de hele wereld, en dus ook mijn kleine leventje, in zijn machtige hand houdt, geen fouten maakt. Nooit. En dat zijn weg de beste is. Altijd! Geen gedachte zo rustgevend als deze. Daar kun je mee inslapen. Welterusten…

Filippenzen 4:7

‘En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’

Uitleg:

Zorgen kunnen ons kwellen, juist omdat het zo menselijk is om je zorgen te maken om de dingen om ons heen of over jezelf. Belangrijk is om te beseffen dat het hier niet gaat om de vrede met God, maar over de vrede van God. Dat is de vrede die God Zelf heeft. Zodra ik God in dat besef ga danken, zal Zijn vrede zich over mij ontfermen. Deze vrede zal dan zijn als een vesting waarin ik rust vind, die mijn hart en gedachten behoedt in Christus Jezus.

Spreuken 29:25

‘Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.’

Uitleg:

Tegenover vrees voor mensen staat vertrouwen op de Here, de Schepper van alle dingen, Die heel de schepping onder Zijn controle heeft. Bij Hem kan het niet mis gaan; Hij zal in Zijn plan alles en iedereen een plaats geven. Daarom zegt de Schrift: wie op deze God vertrouwt, is onaantastbaar en veilig; immuun voor het virus van vrees.

En dit ‘vaccin’, vertrouwen, is om niet.

1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7 :De levende God is een Redder van alle mensen, speciaal van de gelovigen.

2Kor 5:19-20
(…) in Christus heeft God de wereld met zich verzoend, door hen hun krenkingen niet toe te rekenen en in ons het woord van de verzoening te leggen. Ten behoeve van Christus smeken wij: wordt verzoend met God!

Kolossenzen 1:20 zegt, is dat God het al met Zich verzoent doordat Hij vrede maakte in het bloed van het kruis van Christus.

Gal 1:15-16
15 Maar toen God, Die mij voor mijn geboorte apart zette en riep, door Zijn genade, het goed achtte 16 Zijn Zoon in mij te onthullen, zodat ik Hem als evangelie zou verkondig onder de natiën (…)

1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7 :De levende God is een Redder van alle mensen.
Voor meer informatie kijk in AiA weetjes.