Corona-gekte in perspectief, en een aantal reakties / vragen

Over griep wordt vaak bagatelliserend gesproken als “een griepje”. Dat is meestal terecht, want veruit de meeste mensen komen na een verblijf van een paar dagen in bed, er weer bovenop. Niettemin sterven er jaarlijks soms tot een half miljoen mensen wereldwijd aan de griep. Als algemeen advies geldt tijdens epidemieën de richtlijn dat dragers van het virus onnodig contact met risicogroepen dienen te vermijden. Logisch, want griep is nogal besmettelijk. Maar hoorde u in de voorgaande jaren ooit pleiten voor een algeheel sluiten van horeca, theaters, sportgelegenheden, universiteiten en scholen? Terwijl alleen al in het winterseizoen 2017-2018 in Nederland ruim 9400 (!) mensen stierven aan de griep. Om dat getal even in perspectief te plaatsen: tot dusver (16 maart) zijn er wereldwijd 65000 mensen overleden aan het Corona-virus. Dat is dus nog geen twee procent van de eerder genoemde half miljoen die jaarlijks wereldwijd aan de griep sterven.

een veel dramatischer ‘virus’

Destructiever en besmettelijker dan het Corona-virus zelf, is de reactie die zich momenteel voordoet in de maatschappij. In een paar dagen tijd is de paniek toegeslagen en chaos gecreëerd. De hele maatschappij wordt lamgelegd en om ons heen zien we nu al, na slechts een paar dagen, de economie in al haar voegen kraken. Een golf van faillissementen in vrijwel alle bedrijfstakken is onafwendbaar. Een schrikbarende toename van de werkloosheid zal het onvermijdelijke gevolg zijn. En doordat nu ook alle scholen voor een paar weken zijn gesloten en kinderen thuis moeten blijven, vindt er ook nog eens een formidabele aanslag plaats op de personele bezetting in ziekenhuizen. En op de gezondheidszorg in het algemeen. Met als gevolg dat vele zieken en hulpbehoevenden niet of onvoldoende geholpen of verpleegd kunnen worden. De toestanden die we eerder in Italië in het nieuws zagen als gevolg van een lockdown, zijn een voorbode van wat we dan ook hier zouden kunnen krijgen. De bizarre gekte in supermarkten en de lege winkelschappen zijn slechts een voorproefje.

het tijdframe

In eerdere postings dit jaar heb ik gewezen op de bijzondere tijdsframe van het komende decennium. In 2030 AD loopt een termijn van tweeduizend jaar af sinds het heengaan van Jezus Christus. Het zijn tweeduizend jaren die voor de Heer zijn als slechts twee dagen (2Petr.3:8). Dat zou ons niet mogen ontgaan, zo drukt Petrus ons op het hart als hij spreekt over de terugkeer van de Heer. Het betekent namelijk dat “de derde dag” waarover de profeet Hosea sprak (6:1-3), voor de deur staat. Eén van de morele kenmerken van de tijd van het einde, zouden misleidingleugen en een krachtige inwerking van dwaling zijn (Mat.24:24; 2Thes.2:11).

voorwendsel

Wat ik tot voor kort niet voor mogelijk had gehouden, was dat binnen enkele dagen tijd een samenleving als de onze, zo compleet omgeturnd zou kunnen worden tot een chaos. Een chaos waarvan we op dit moment nog niet kunnen overzien hoe verstrekkend de gevolgen zullen zijn. Onder het voorwendsel van pandemie-bestrijding wordt in grote delen van Europa de maatschappij ontwricht en naar gevreesd moet worden, ook de gezondheidszorg op termijn ernstig geraakt. Want hoe zou een economie in puin, de kosten van de gezondheidszorg nog kunnen opbrengen?

in rap tempo

Wat we met dit alles ook zien, is hoe ontzettend snel ontwikkelingen kunnen gaan. En hoe krachtig het middel van angst is om een samenleving op sleeptouw te nemen, zodat ze bereid is alles te slikken wat de media haar voorschotelt. We zagen dit in de nasleep van ‘nine eleven’ en nu dan bij de Corona-hysterie. De media bespelen de massa en door angst wordt het gezonde verstand uitgeschakeld. Het is de ideale context om massaal te kunnen misleiden en om de bevolking ‘in de tang te krijgen’. Het mag veelzeggend heten dat niet alleen het Corona-virus, maar ook het idee van lockdown ontstond in een land waar de bevolking 24-7 aangestuurd wordt door ‘Big Brother’…

het was te verwachten

Dramatisch als dit is, de huidige ontwikkelingen hoeven ons niet te verbazen. Want misleiding is voorzegd. Het was zelfs het eerste waarvoor Jezus waarschuwde toen hij sprak over “het einde van de aeon” (Mat.24:4). Nog nooit is het zó moeilijk geweest voor het individu om zich aan misleiding te onttrekken. Want iedereen is online, nieuwsberichten bespelen ons voortdurend terwijl social media de sentimenten nog meer versterken. Zie in zo’n context nog maar eens bij zinnen te blijven. Dat kan alleen wanneer men gefundeerd is op de Rots die niet wankelt. En koers houdt bij het kompas van “de Schriften”. Alleen dan kunnen we staande blijven zonder ons gek te laten maken door alle berichtgeving en destructieve hypes.

Corona-gekte in perspectief reakties van enkele lezers.

Corona-gekte in perspectief‘ riep nogal wat reacties op. Zeer divers ook. Op een onderwerp dat momenteel zó leeft en actueel is, verbaast me dat niet. Ik ontving een aantal inhoudelijke vragen maar er kwam ook kritiek en graag wil ik in deze blog daar kort op ingaan, toelichten en nuanceren.

Dat klopt, het stuk belicht vooral de ernst van het paniek-‘virus’.

Sommigen lazen in mijn blog dat ik het Corona-virus zou bagatelliseren. Dat is niet juist: wat ik naar voren bracht is dat momenteel juist de gewone griep wordt gebagatelliseerd. Terwijl het aantal dodelijke slachtoffers dat ‘gewone’ griep jaarlijks opeist tot op dit moment (!) nog vele malen groter is dan dat dat Corona heeft opgeëist. Dat is niet mijn mening, het is een vaststelling die iedereen kan controleren. Over hoe de ziekte zich in de komende maanden zal verspreiden, kan ik geen uitspraken doen. Wie wel trouwens?

Laat ik voorop stellen dat ik degenen die in een positie zijn om hierin knopen door te hakken, niet benijd. Ik bid ze veel wijsheid toe. Ik ben blij dat Nederland niet in een complete lockdown gaat, zoals Italië, Spanje en Frankrijk. Want de ‘oplossing’ die dat biedt, is vrees ik erger dan de kwaal. Mensen mogen daar niet naar buiten of krijgen een zware bekeuring wanneer ze enkel op straat lopen. Dat zijn maatregelen die passen bij totalitaire regimes.

Een ander schreef:

Dat laatste zou kunnen, maar dat heb ik ook niet ontkend. Wat ik deed was het jaarlijkse dodencijfer van griep afzetten tegen het dodencijfer dat Corona tot op dit moment heeft opgeëist. Daar is inderdaad méér over te zeggen, maar de vergelijking zelf lijkt me heel zinvol.

Weer een ander reageerde:

Mocht dit scenario zich het komende half jaar voltrekken (?), dan kunnen we onze borst nat maken… Maar hoe solide zijn de aannames waarop deze berekeningen zijn gebaseerd? Maar mocht het bewaarheid worden, dan zal juist in die omstandigheden blijken van hoe onschatbare waarde, vrede, rust en blijdschap zijn! En waar zouden mensen dat verkrijgen? Vanuit social media? Of uit de nieuwsbulletins van het NOS en de kranten? Of uit een toespraak van minister-president Rutte? Nee, alleen het perspectief van het woord van GOD maakt met reden relaxed en hoopvol. Gebruik je gezonde verstand, denk aan hygiëne, het is allemaal tot je dienst! Maar bovenal: LEEF!!! Kijk naar de vogeltjes die vliegen en fluiten en zich totaal geen zorgen maken! Dat is het zorgeloze leven dat GOD voor ons in petto heeft (Filp.4:5). En mocht het virus je treffen, dan kun je met dat woord óók sterven.

Ik wil graag afsluiten met het volgende berichtje dat ik ontving:

Ik kan hier alleen maar duizendkoppig AMEN! op zeggen. Zegt het voort!