Watch “The Jordan River Turned Blood Red” sept 2021

Eindtijd plaag? Rivier in Israël kleurt bloedrood.

Een rivier in het Heilige Land is bloedrood geworden en roept beelden op in bijbelse profetieën, maar ambtenaren hebben een nogal alledaagse verklaring gegeven:
Iemand heeft het vervuild met rode verf.

Adam Eliyahu Berkowitz van Israel 365 meldde dat het in Wadi al-Nabaa was, een rivier in de buurt van het Arabische dorp Qarawat Bani Zaid in Samaria, dat deel uitmaakt van de Palestijnse gebieden.

De krant Al-Bayan zei dat de gemeente in het dorp op Twitter schreef: “Wat er vandaag is gebeurd met vervuiling van het milieu, is te wijten aan het gieten van beschadigd verfmateriaal in de vallei, wat leidde tot een verandering in de kleur van het water. Naar rood.”

Berkowitz legde uit: "Ondanks de alledaagse uitleg van de autoriteiten, benadrukten veel Arabisch-talige sociale media-commentatoren de bijbelse connotaties en vergeleken het met een 'rivier van bloed'. In de islam zijn er vijf plagen, namelijk overstromingen, sprinkhanen, luizen, padden , en het veranderen van drinkwater in bloed, terwijl er in de Bijbel 10 plagen zijn, dwz water in bloed, kikkers, luizen, wilde dieren, ziek vee kookt, stormen van vuur, sprinkhanen, duisternis en de dood van eerstgeborenen.”

Wat de oorzaak ook is, het visuele beeld herinnert aan de eerste plaag die Egypte trof in het boek Exodus. Toen gaf God instructies om een ​​staf te nemen en "uw hand uit te strekken over de wateren van Egypte, over hun rivieren, over hun stromen en over hun poelen en... zij kunnen bloed worden."

Rabbi Josef Dayan wees op de verschillen tussen toen en nu.

“De Arabieren in Israël zijn helemaal niet zoals de Egyptenaren. De Egyptenaren maakten ons tot slaaf, waardoor we niet naar Israël konden komen. De Arabieren in Israël proberen ons ervan te weerhouden Gods gebod om in het land te wonen, te vervullen. Het Egyptische leger verhinderde de kinderen van Israël fysiek om te vertrekken. Tegenwoordig zijn het de Joden, zij het slechts enkele Joden, die ons ervan weerhouden om Gods gebod te vervullen”, zei hij.

Volgens het rapport zullen volgens de Joodse traditie de 10 plagen opnieuw verschijnen voor de komst van de Messias.

Israel365 legde uit: “Nahmanides, een prominente 12e-eeuwse Torahgeleerde uit Spanje, schreef in zijn commentaar op de plagen dat de voornaamste reden dat God de Egyptenaren strafte niet was voor het tot slaaf maken van het Israëlitische volk, maar voor het afwijzen van God en zijn invloed in hun leven.”

WND meldde eerder in 2019 dat rivieren in Malawi en Indonesië plotseling bloedrood kleuren.

Berkowitz, die destijds voor Breaking News Israel schreef, legde uit: “De Linthipe-rivier in Dedza, Afrika, kleurde afgelopen woensdag bloedrood en schokte de bewoners die langs de rivier woonden. De rivier is het centrum van het leven in het dorp en de vrouwen waren de eersten die het fenomeen opmerkten toen ze 's middags de was kwamen doen.”

En in een rapport uit Malawi 24 werd een vrouw geciteerd die zei: „Zoals gewoonlijk kwamen we naar deze plek om onze kleren te wassen, naast het putten van water voor thuisgebruik. Maar tot onze verbazing zagen we dat er bloedachtig spul in de rivier stroomde. Dit maakte ons bang en we hebben wat mensen gebeld om getuige te zijn van de bizarre omstandigheden.”

Hetzelfde gebeurde in Jayapura, op het Indonesische eiland Nieuw-Guinea.

Russische media noemden een plotselinge verandering van de rivier de Molchanka in Siberië in een bloedrode monding een 'bijbelse bom'.

De oorzaken van de kleurverandering zijn niet altijd vastgesteld. Sommigen hebben een organische oorzaak gespeculeerd, zoals algen.


 

 

 

...GOD's routekaart...

de waarheid maakt vrij!

Sinds maart 2020 zijn twee fenomenen in onze westerse wereld hand in hand gegaan. In de eerste plaats vrijheidsberoving en in de tweede plaats censuur. En die twee hebben alles met elkaar te maken. In grote delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in China, was men sowieso al onbekend met vrijheid, zodat de (corona)maatregelen die daar werden genomen geheel pasten in de daar gangbare staatscontrole. De westerse wereld daarentegen werd steevast aangeduid als ‘het vrije westen’. Maar sinds 2020 is die aanduiding officieel niet langer van toepassing. Niet dat er nu sprake is van een oorlogssituatie. Maar vrijheid is sinds 2020 voor overheden onderhandelbaar geworden. Zoals gijzelnemers dat doen: vrijheid afpakken en onder hun voorwaarden teruggeven. Dat is crimineel gedrag waarvoor de overheid ons juist zou beschermen.

GA VOOR HET HELE ARTIKEL NAAR RUBRIEK AiA WEETJES

Romeinen 8:38,39 – de liefde Gods

In vers 35 somde Paulus al een klimmende reeks van omstandigheden op (van verdrukking tot zwaard), die beogen ons te scheiden van de liefde van Christus. Maar het is onmogelijk. Want in dat alles zijn we zelfs nog méér dan overwinnaars. We delen immers op voorhand in een overwinning waarvoor Hij die ons liefheeft, zelf garant staat.

In deze verzen wordt de opsomming van vers 35 nog veel verder uitgebreid. De grootste contrasten die we kennen (dood en leven, hoogte en diepte) worden inbegrepen. Maar ook de onzienlijke wereld (engelen, krachten) of wat zich boven ons bevindt (overheden) wordt er in betrokken. Ongeacht of dat nu tegenwoordige of toekomende zaken betreft.

En mocht er nog iets buiten deze opsomming vallen, dan voegt Paulus er aan toe: “nog enig ander schepsel”. M.a.w. helemaal niets is ooit bij machte ons te scheiden “van de liefde GODS in Christus Jezus”. GODS liefde is alomvattend en onvoorwaardelijk. En daarom overwint die liefde alles!

Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn

Sommige omstandigheden roepen om actie. Wanneer het bijvoorbeeld in ons vermogen ligt om een ander te helpen. Maar hoe vaak gebeurt het ook niet, dat mensenarmen gewoon te kort zijn. We zouden misschien wel willen, maar we kunnen niets doen.

Het is in zulke omstandigheden dat het alle verschil in de wereld maakt, de GOD te kennen. Iemand die alles in zijn hand heeft. Zonder GOD kun je wellicht berusten in het (nood)lot. In het besef dat er toch niets aan te doen is. Dat alle goede bedoelingen ten spijt, onze pogingen tot mislukken zijn gedoemd. Daarin berusten is slechts negatief. Fatalisme. Het staat mijlen veraf van diepe vrede en vertrouwen.

Vrede en vertrouwen zijn gebaseerd op het besef dat alles, wat er ook gebeurt, onder volmaakte controle is. Dat er niets voor niets plaatsvindt. En dat Degene die de hele wereld, en dus ook mijn kleine leventje, in zijn machtige hand houdt, geen fouten maakt. Nooit. En dat zijn weg de beste is. Altijd! Geen gedachte zo rustgevend als deze. Daar kun je mee inslapen. Welterusten…

Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden

Paulus zet in deze verzen het lijden van de tegenwoordige tijd tegenover de heerlijkheid die zal komen. Daarbij denkt hij niet alleen aan het lijden als gelovigen (:17), maar ook aan het lijden van heel de vergankelijke schepping (:20). Stel u voor dat we al het lijden, de tranen, moeiten, pijn en al het verdriet van elk schepsel zouden leggen aan de ene kant van de balans. Zou de optelsom daarvan geen immens gewicht opleveren?!

Maar wacht even. Aan de andere kant van de weegschaal legt Paulus de toekomstige heerlijkheid. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Is er evenwicht? Nee, verre van dat, zegt Paulus triomfantelijk. Het tegenwoordige lijden is zelfs “niet waardig” vergeleken te worden met de toekomende heerlijkheid. Het is als een pluisje tegenover een granieten rotsblok.

Paulus bagatelliseert het lijden niet maar hij relativeert het. Het lijden nu, hoe zwaar ook, is slechts tijdelijk. De heerlijkheid die daarentegen komt, is blijvend. Onvergankelijk. Dit is geen kwestie van voelen, maar van rekenen. Rekenen op Gods belofte. Dát legt gewicht in de schaal!

1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7 :De levende God is een Redder van alle mensen, speciaal van de gelovigen.

2Kor 5:19-20
(…) in Christus heeft God de wereld met zich verzoend, door hen hun krenkingen niet toe te rekenen en in ons het woord van de verzoening te leggen. Ten behoeve van Christus smeken wij: wordt verzoend met God!

Kolossenzen 1:20 zegt, is dat God het al met Zich verzoent doordat Hij vrede maakte in het bloed van het kruis van Christus.

Gal 1:15-16
15 Maar toen God, Die mij voor mijn geboorte apart zette en riep, door Zijn genade, het goed achtte 16 Zijn Zoon in mij te onthullen, zodat ik Hem als evangelie zou verkondig onder de natiën (…)

1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7 :De levende God is een Redder van alle mensen.
Voor meer informatie kijk in AiA weetjes.