9. okt, 2021

Romeinen 10:17

‘Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.’

Bijschrift

Voor ‘het horen’ staat hier een Grieks woord dat betrekking heeft op dat wat wij met onze oren opvangen (Strongnr. 189).

Paulus drukt onze neus op het blote feit dat geloof niet uit het zien voortkomt, maar door wat uitgesproken is door Christus, de verheerlijkte Heer, Die aan de rechter van de Vader zetelt. Zijn woorden zijn ons in de brieven van de apostel Paulus doorgegeven.

Alleen horen? Ja, want zien is geen betrouwbare bron van informatie. Ons gezichtsvermogen doorziet bijvoorbeeld niet de trucs van goochelaars. Ook de beelden die ons langs digitale weg voorgeschoteld worden, kunnen bedrieglijk zijn, bijvoorbeeld door fotoshoppen. Zij laten je een man of vrouw met een knap gezicht zien, terwijl dat in werkelijkheid vol rimpels, puisten en pigmentvlekken zit.

Paulus attendeert ons erop dat voor ons niet telt wat wij zien, maar wat voor ons onzichtbaar is. 2Cor.4:18

Christus heeft ons via Zijn apostel Paulus laten horen wat voor ons zoal nog onzichtbaar is! Heb je dat ook gehoord en in jouw oren geknoopt?