8. apr, 2021

Filippenzen 4:7

‘En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’

Uitleg:

Zorgen kunnen ons kwellen, juist omdat het zo menselijk is om je zorgen te maken om de dingen om ons heen of over jezelf. Belangrijk is om te beseffen dat het hier niet gaat om de vrede met God, maar over de vrede van God. Dat is de vrede die God Zelf heeft. Zodra ik God in dat besef ga danken, zal Zijn vrede zich over mij ontfermen. Deze vrede zal dan zijn als een vesting waarin ik rust vind, die mijn hart en gedachten behoedt in Christus Jezus.