6. apr, 2021

Mattheüs 14:30

‘Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: “Here, red mij!”’

Uitleg:

In de nacht stak een heftige storm op. Het schip werd geteisterd door de golven. Als het bijna ochtend is, menen de discipelen plotseling een spook te zien op het water. Als ze echter gerustgesteld zijn, dat het Jezus is, vraagt Petrus om tot Hem te mogen komen over het water. In geloof stapt hij uit de boot en loopt naar Jezus toe. Jezus woord was hem genoeg.

Maar wij? Geloven we Gods woord of kijken we om ons heen, op de storm die gaande is?

Vrees doet ons zinken, terwijl geloof ons in staat stelt tot het onmogelijke! Geloof is het vertrouwen op het werk van God; Hij maakt Zijn beloften waar.