5. apr, 2021

Efeziërs 1:20

‘… Hem opwekkend uit de doden en Hem zettend aan Zijn rechterhand te midden van de hemelingen …’ [NCV]

Uitleg:

De verheerlijking van Christus begint bij Zijn opwekking vanuit de doden. God wekte Hem op in onvergankelijkheid. Nooit zal Hij meer de dood smaken. Hij is de Eersteling, d.w.z. zoals Christus werd levend gemaakt, zo zal heel de mensheid worden levend gemaakt, 1Cor.15:22 ieder in zijn eigen rangorde.

Met Christus’ opwekking begon Zijn verhoging. Verrezen uit de dood. Maar daarna ook ‘… Die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen.’ Hebr.8:1 Dáár is hij nu, onttrokken aan het oog, als de hogepriester achter het voorhangsel bij het gouden ‘verzoendeksel’. Op aarde is Hij verborgen. En toch is Hij ‘gekroond met eer en heerlijkheid’. Hebr.2:9 Dat is Christus’ positie vandaag. En ook van allen die ‘in Hem’ zijn.