2. apr, 2021

1 Corinthiërs 2:7,8

‘… 7 maar wij spreken Gods wijsheid in [een] geheimenis – [een wijsheid] die weggehouden is, die God tevoren bestemt, vóór de eonen, tot onze heerlijkheid, 8 die níemand van de vorsten van deze eon heeft gekend, want indien zij [haar] kenden, zouden zij niet de Heer van de heerlijkheid kruisigen.’ [NCV]

Uitleg:

Het gebruikelijke gedenken van het lijden van Christus aan het kruis en het sterven is op vrijdag, terwijl dit alles, inclusief de plaatsing in het nieuwe rotsgraf al reeds in de vooravond, nog op donderdag, de grote sabbat, gebeurde. Het gedenken gaat vaak om alles wat met het zichtbare lijden van de Heer heeft te maken.

Gods woord, dat nu compleet gemaakt is met het evangelie van Paulus, laat eigenlijk zien dat er boven het zichtbare uit, nog veel meer gebeurde!

De oversten van deze eon, waren tegen de Heer te hoop gelopen. Zij dachten een klinkende overwinning te behalen toen de Heer stierf aan het kruis. Als zij er iets van wisten, hadden ze de Heer van de heerlijkheid nooit gekruisigd!

Bovenstaande tekst leert ons dat dit al eonen eerder door God was voorbestemd en als goed bewaard geheim pas na de kruisiging onthuld kon worden, ‘in overeenstemming met het voornemen van de eonen dat God uitvoert in Christus, onze Heer.’ Ef.3:11

De weg via het vloekhout van Golgotha brengt redding en eonisch leven voor allen.