30. mrt, 2021

Johannes 12:12-13

‘De volgende dag, toen de grote menigte, die voor het feest [Paasfeest] gekomen was, hoorde, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: “Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam des Heren!” en: “De koning van Israël!”’

Uitleg:

Mensen in die grote menigte waren erbij toen Lazarus kort daarvoor uit de doden werd opgewekt door de Heer. Wat een teken van Zijn macht en van de uitvoering van Zijn Vaders wil; een voorproef van het buiten werking stellen van de dood!

Lazarus werd nog niet opgewekt in onvergankelijkheid. Dat zal na de verheerlijking van de Heer komen en staat ‘op de agenda’ om te gebeuren. ‘De laatste vijand die ‘onttroond’ [lett.: buiten werking gesteld] wordt, is de dood.’ 1Cor.15:26 Buiten werking stellen: zoals ineens de rust komt wanneer een luidruchtige machine uitgezet wordt; een vredige stilte!

De rest van de menigte ging Hem ook tegemoet, want zij hadden over Lazarus gehoord en Hem geloofd. Als Jezus Jeruzalem nadert, is het ongelofelijke tafereel te zien van een juichende en lovende schare Joden in grote vreugde voor de komst van de Koning