28. mrt, 2021

Psalm 118:25

'Och, Jahweh, red toch!'

Uitleg:

Wat hier in het Hebreeuws klinkt, hosjiah nah, is bij ons beter bekend als ‘hosanna’. In dit Hebreeuwse woord zitten dezelfde stamletters als in de Naam boven alle naam: Jeesjoèa, Jezus, onze Heer!

Lees nu eens wat er in Mattheüs 21:15-16 staat:

‘Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: “Hosanna de Zoon van David!” namen zij dat kwalijk, en zij zeiden tot Hem: “Hoort Gij wat dezen zeggen?” Jezus zeide tot hen: “Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?’”

Die zo zelfgenoegzame geestelijkheid moest toen wel even slikken, want onze Heer, met die veelbetekenende naam Jeesjoèa, werd door simpele kindertjes toegeroepen met ‘Red ons toch!’ En zo zou het ook gebeuren! Amen!