27. mrt, 2021

Psalm 118:22-23

 

‘De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.’

Uitleg

In het Hebreeuws staat voor ‘hoeksteen’ letterlijk ‘hoofd van de hoek’.

Sedert de dagen van Hammoerabi (ca. 1750 voor Christus) werden boogconstructies zodanig gebouwd, dat zij bij het verwijderen van de ‘hoofdsteen’ (moderne bouwkundige term: sluitsteen) ineen zouden storten.

Dit psalmwoord is een profetie over de Christus, Die eerst veracht en door Zijn volk opzijgeschoven, maar later in al Zijn pracht tot hun Koning verheven zal worden (zie Mattheüs 21:42, Handelingen 4:11 en ook Efeziërs 2:20).

Haal die steen weg en de gehele constructie stort in. Dat zal ook de ontdekking zijn van hen, die Christus uit hun leven verwijderd hebben.