26. mrt, 2021

Psalm 118:21

‘Ik zal U belijden omdat U mij geantwoord heeft:

U werd voor mij tot redding.’ proeve CV

Uitleg:

‘Belijden’ is de vertaling die het dichtst bij het Hebreeuws staat, ook al wijst de context op een vorm van belijden, die tevens tot lof strekt en een hartenzaak is. Hetzelfde woord is te vinden in de verzen 19, 28 en 29.

In de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Schrift staat voor ‘belijden’ het werkwoord exomologeô. Datzelfde werkwoord gebruikt Paulus in Filippenzen 2:11, waar staat: ‘en alle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus! Tot verheerlijking van God, de Vader.’ [NCV]

Als David destijds al van harte kon belijden dat God voor hem tot redding was, hoeveel te meer niet wij die de Heer en Redder hebben leren kennen? Doen, elke dag!