25. mrt, 2021

Psalm 118:8

‘Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen!’

Uitleg:

Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: ‘Goed is het bij Jahweh toevlucht te zoeken, meer dan op een mens te vertrouwen.’ Het verschil met de NBG-vertaling van 1951 is weliswaar niet zo groot, maar toch is de nuance ‘toevlucht zoeken’ aansprekender dan ‘schuilen’.

Als zich een situatie voordoet, waarbij wanhoop, verdriet of dreiging binnenstormen, wat doe je dan? Vaak kunnen wij niets anders dan alleen maar onze handen voor de ogen slaan en zuchten: ik weet het niet meer, Vader, help me! En dat is precies wat dit psalmvers bedoelt: in volkomen vertrouwen op God bij Hem je toevlucht zoeken!