21. mrt, 2021

2 Corinthiërs 4:17

‘Want de korte en lichte verdrukking die we meemaken, bewerkt voor ons een alles te boven gaande eonische heerlijkheid.’ [proeve CV]

Bijschrift

Als je nagaat wat Paulus allemaal aan moeite, verdrukking en lichamelijk lijden heeft meegemaakt in zijn leven, is dit een bijzondere uitspraak van geloof. Als hij zulke omstandigheden omschrijft als kort en licht, dan moet wat komt inderdaad alles te boven gaan. Dan is het niet waard die heerlijkheid te vergelijken met ons lijden nu. Rom.8:18

Maar, als we goed lezen gaat het hier zelfs verder. Het is juist die verdrukking die de alles te boven gaande heerlijkheid bewerkt. Mogen we ons daarover blijven verwonderen, dat Gods plan zó ver gaat, dat juist wat ons verdrukt niet een ongelukkige toevalligheid is, maar dat het Zijn doordachte plan is dat uiteindelijk, juist door onze moeiten, zo veel meer heerlijkheid zou bewerken dan we hadden kunnen verzinnen.