14. mrt, 2021

Filippenzen 4:10-23 – God zal in jullie behoeften voorzien

Dank voor liefdegaven – Groeten
10Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Here, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling hadt, maar niet de gelegenheid. 11Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. 12Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. 13Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 14Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn verdrukking. 15Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen; in het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgave en ontvangst gestaan dan gij alleen. 16Want ook te Tessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. 17Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit. 18Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien; alles is aangezuiverd, nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer. 19Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 20Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
21Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders, die bij mij zijn. 22U groeten al de heiligen, inzonderheid die aan het huis des keizers verbonden zijn.
23De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.
 

Bijschrift

Dit gedeelte vormt het einde van de brief. Paulus bedankt de gemeente van Filippi voor hun ondersteuning. Hij weet wat armoede is, en hij weet wat overvloed is. Dat is realiteit voor Paulus; hij  ‘zeurt’ er verder ook niet over. Zijn levenswijsheid is: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’ vs.13 Dat is oude taal voor: ik kan met alle dingen die mij overkomen overweg; ik kan het leven ‘handelen’.

Als je dat hoort, vraag je je af: hoe is dat mogelijk?

Het antwoord van Paulus is: omdat Hij mij kracht geeft. Dat is het antwoord van Paulus op alles wat hem (maar ook ons) in het leven overkomt.