8. mrt, 2021

Efeziërs 3:19

19 … te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus …’

Bijschrift

Wanneer ik profetie had en alle geheimen en kennis zou waarnemen en alle geloof had (…) maar geen liefde zou hebben, ik ben niets.’ 1Cor.13:2 Niets heeft waarde zonder de (belangeloze) liefde. Menselijk kennis kan de liefde van God niet bereiken. ‘Wat het oog niet ziet, wat het oor niet hoort en waartoe geen mensenhart is opgestegen, zoveel maakt God gereed voor hen die Hem liefhebben.’ 1Cor.2:9

Christus is de Zoon van Gods liefde. De alles overstijgende liefde van Christus is alleen te kennen door Gods geest die ons tot de hoogste hemelen optilt. Dan zien wij wat God ons samen met Hem in genade schenkt. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Rom.8:38-39