22. mrt, 2021

SCHRIFTINDELING : Wat is aan ons geschreven?

De Bijbel lijkt zichzelf soms tegen te spreken, bijvoorbeeld dat volgens Paulus iemand rechtvaardig wordt door geloof alleen, zonder werken (Rom 4:5), terwijl Jakobus expliciet zegt dat geloof zonder werken iemand niet kan redden (Jak 2:14). Maar, het blijkt dat Paulus en Jakobus helemaal niet aan dezelfde groep schreven, en er dus eigenlijk geen tegenspraak is. Het oude testament, Jezus, Jakobus en de apostelen richtten zich allemaal tot het volk Israël. Paulus is de enige in de Bijbel die de heidenen, de niet Joden, het evangelie brengt. Hij maakt dan ook met Petrus een werkafspraak. Zij gaan naar het volk, hij naar de heidenen. Als we ons dus zouden afvragen hoe iets is voor ons, dan zouden we eerst bij Paulus te raden moeten gaan.