7 miljard titels?

24. mrt, 2021
 
Dexter de zoon van mijn oudste zus Evelien wijlend. Ook hij zal
A i A managen en is al deelgenoot. Alle andere mensen mogen deelgenoot zijn. Een bemoedigende uitspraak van ons neefje Quote" een paar jaar geleden dacht men niet aan Netflix en nu? " Wij vertrouwen op het geloof in A i A, als God met ons is , wie kan er tegen zijn.
 
24. mrt, 2021
Ik stond op en mag dit doorgeven: Het is uit de tweede Openbaring versen 7 tot 12.
Wat ik als extra opmerking zie is dat wie overwint niet getroffen zal worden door de tweede dood. Deze delen zijn uit de Staten vertaling, aan te raden is het te onderzoeken en zoals een bestuurder van A i A zegt, het is gelouterd.
(onderzocht=gelatourd)
7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.
10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van u lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.
24. mrt, 2021

Naar aanleiding van een meeting binnen een gemeente in Rotterdam lijkt het goed e'e'n en ander nog te benadrukken. All in All Body B.V. (Ai)als vennootschap kan in deze periode nog niet voorzien in het aankopen van (kerk) gebouwen. Is Ai Body dan niet zo vermogend? Nee... nog niet. De stelling van A is dat er geen groter Geestelijke denken of idee is dan de All in All gedachten. De vennootschap A i A Body B.V. is de rechtspersoon/ belichaming van de gedachte All in All . Alles in Allen is met name het plan van de oprichter met de Genade Gods. Het plan om converteerbare vertrouwens overeenkomsten te geven is in volle gang. Zolang de deelgenoten , blijven vertrouwen, geloven en delen groeit de gedachte bij allen. Wij lopen al tegen de 35.500 hits binnen de Website. Nogmaals als maar 1 het snapt en mag doorgeven zal het groeien. Waar 2 of meer zijn is de Heilige Geest Gods.

18. mrt, 2021
Zag net een " Blue Ribbon " , er zijn liedjes van en wij speelden muziek... Een levende "Garage Band" Sterappelstaat 45, Te Zorg en Hoop. Zal het met de naam Zorg en Hoop te maken hebben. Ik heb ook gewoond aan de Commewijnestraat 10 en Commewijnestaat 40. Het gebouw nr. 10 had de bestemming om een tehuis voor ouderen te worden. Het werden wooneenheden voor wat "rijkere" . Frappant....en de buren van ons aan nr.40 waren Zendelingen met 3 kids, Mary, Becky en Tommy. Hebben deze gegevens mij iets bijgebracht. Een groot gebouw met vele gelukkige gezinnen, zendelingen voor het goede nieuws. Ik kijk naar de getallen van de woningen . Nu Zwanenkamp 45 ??? God zal het weten. Er is heel veel goeds maar je wil het niet weten.De 10 geboden blijven bestaan. Ze zijn er al. Maar de 2 grootste geboden om uit te leven zijn.
1. Weet dat God bestaat. (die uiteindelijk alles zal regelen)
2. Heb je naasten lief als jezelf. Doe je lichaam en ziel geen pijn.
Mijn goede nieuws is dat All in All van ,voor en tot een ieder is. Onze technische mensen zeggen het is van "niemand". Ik blij want dan sturen ze fakturen naar niemand, het is om niet, ze vragen geen BETALING dat geld is voor wezen en weduwen. Een ieder doet het werk dus gratis en toch krijgen ze uit een ander betaald. Ik zeg je toch dat God grappig is. Welnu (A i A) is bedoeld als een Non Fake en Non Ponzi Blochchain. Om iets tastbaars te hebben is er een lichaam. All in All Body B.V. Daar ben je gratis de aandeelhouder van. Deze blockchain werkt als alle mensen aandeelhouder zijn , in All in All Body geloven en aan elkaar doorgeven deelgenoot te worden . Omdat het een Vennootschap is moet er ook een waarde zijn. De waarde wordt momenteel uitgedrukt in euro's . Deze euro's verliezen langzamerhand hun waarde omdat er geen eenheid in de Euro zone is. Natuurlijk want in dit kleine Nederland met 17 miljoen mensen is er ook geen eenheid. Kijk maar naar de Ned. Gulden. In Suriname had je de SF. die was 2 keer zoveel waard als de NF. Ja was.( vergelijk Brasil en Venezuela) Nu is de euro bijna 20 keer zoveel waard als de SRD. Ik geef je het mee ter overdenking. Dus dat er een reset komt via A i A is duidelijk. Arme mensen worden rijk en rijke mensen gaan delen in , tot , van,uit en voor A i A. De armen hebben geen schulden last te dragen maar wel de lucht , de hemel en alle sterren.
Al is er maar 1 onder jullie dit snappen mag en kan doorgeven. Dat is genoeg. www.all-in-all.nl is betrekkelijk jong en heeft over de 35.000 hits. dat zijn er meer dan 70 per dag. Ga zo door. Het komt UITEINDELIJK GOED. Alle goeds doet het kwaad verdwijnen. Gratis en om niet.
Ai ....tot zo ver voor vandaag. We zijn niet van deze wereld , maar staan er wel in. De normale dingen gaan door. Hoewel er al sommige binnen A i A slapend rijk aan het worden zijn. Hoe betrekkelijk dan ook maar het gebeurd.
Amen in Amen.
AiA
17. mrt, 2021

Blij vereerd dat 1 van de deze All Time Super Stars deelgenoot is van All in All . Edgar Burgos hier met name genoemd heeft als gast samen met muzikanten( waaronder ook Ed Rust en Daga ) meegewerkt aan een Funmaster projekt voor kinderen in Suriname. Dit evenement en de gift van zijn AOW aan het tehuis is ons bijgebleven. Het doorgeven en in herinnering brengen hiervan is een doelstelling van A i A. In navolging mogen meerderen hun AOW schenken aan tehuizen hoe klein dan ook. Kinderen waarderen het zeer. Hoe veel te meer zal God zorgen dat alle Surinamers een volledige AOW krijgen. Het All in All project kan een enorme bijdragen leven . Het is Alles voor Allen. Daar kan geen kwade gedachte tegen zijn.