1. mrt, 2021

TV reactie.zie AiA Video News

A i A bericht op een Nederlandse T.V. een opmerking waardig? Als jullie vragen om kennis en wijsheid , krijgen jullie rijkdom, schatten en roem. Deelgenoten van A i A merken het goede nu al ondanks de tijd van lijden en verdrukking. We hebben leiding in Genade.
Het goede nieuws uit www.all-in-all.nl was op de T.V. 7 te horen.
"Want God is de grootste Mentor" als thema. Ook dit is vastgelegd.
Voorbeelden en getuigenissen te over.
Voor wie het willen lezen wordt e.e.a vastgelegd , het is dus al gebeurd en gaande.
Voor zover,
Amen en Amen.