1. mrt, 2021

W W W

1. W aartoe? moeten alle mensen gelijk zijn?
Ai Dan is er geen kwaad meer te onderscheiden. Niemand doet zichzelf kwaad aan. Heb een ander lief als jezelf.
2. W aarheen? moeten mensen gaan? Ai Mensen gaan tot, door en met Gods Geest naar zijn virtuele website (WWW).all-in-all.nl
3. W aarom? Ai om God die in alle mensen is te loven en te prijzen met liefde. Zijn liefde die alles in allen is . Dat te kunnen voelen. Hun geesten ziel zal genezen.
Zo simpel is het en het kost geen geld. Over denk het.
PS. Ai...... betekent in het Surinaams "Ja" met goedkeurende blik en instemming