Romeinen 11 vers 36

Gods gerechtigheid wordt onthuld in het evangelie van genade. Het woord van de verzoening wordt als bediening in ons gelegd en de redding van alle mensen en hemelse machten wordt in de voltooiing van Gods voornemen werkelijkheid, zodat de God, Die Alles in Zichzelf was vóór de schepping, Alles in allen zal zijn, 1Cor. 15:22-28 wanneer Zijn werk voltooid is.

Uitgebreide informatie te vinden onder tab ALLES UIT GOD

1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7 :De levende God is een Redder van alle mensen, speciaal van de gelovigen.