BC=Blockchain

Verklaring van Stanly Latour terzake een Blockchain(BC).

A.Enkel de eigenaar kan de waarde van de BC vastzetten, afpakken en wijzigen.

   Dus een BC het is ook centraal.

B. Een BC is langzaam. Als je snel wilt rijden koop je een snellere auto. Als je vracht (data) wil          vervoeren koop je een vrachtwagen.

Een BC kan maar 2 van de 3 eigenschappen hebben.

1. SCHAALBAARHEID

- Hoog aantal transacties per seconde. Bitcoin en Ethereum zijn veilig maar niet schaalbaar.

2. DECENTRALISATIE

. Hoog aantal entiteiten die bezig zijn met validatie en processen van de blokken.

3. VEILIGHEID

. Het netwerk overnemen met een 51 % attack moet zo duur mogelijk zijn.

 

 

 

 

Door het stellen van regels worden we overtreders.

SCHRIFT INDELING

in de Bijbel, Galaten 2 versen 4-10.

De sleutel tot GOD's rijkdommen 

Het unieke van Paulus’ Evangelie...wist u dat?

Tot op de dag van vandaag (er)kent men in de christelijke wereld zelden het unieke van Paulus’ Evangelie. In Galaten 1 betoogt de apostel dat zijn roeping en prediking los staat van dat van ‘de twaalf’ in Jeruzalem. Op andere plaatsen spreekt hij zelfs van “mijn Evangelie”.
Galaten 1:11-24; Romeinen 2:16; 16:25; 2Timotheus 2:8

De uitdrukking “Evangelie der voorhuid” geeft aan dat aan Paulus een heidense Boodschap was toevertrouwd. Geheel buiten de wet en de joodse gebruiken om. Een Boodschap van puur ‘om niet’. Waarom? Zelf schrijft hij: opdat “ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken”. De apostel deed met zijn genade-boodschap niet anders dan jaloezie opwekken onder zijn volksgenoten.
Romeinen 11:14; Romeinen 10:19

Jezus’ Boodschap NIET voor heidenen…wist u dat?

Jezus zegt tot een buitenlandse vrouw: “Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls…. het is niet goed het brood der kinderen (Israëls) te nemen en het de honden (lees: de heidenvolken) voor te werpen”. De boodschap van Jezus in de evangeliën is brood voor Israël en niet bestemd voor de heidenen. Mattheüs 15:24-26

Christus op aarde was een “Dienaar van besnedenen” schrijft de heidenapostel.
Romeinen 15:8 

twee Evangeliën?...wist u dat?

In Galaten 2 spreekt Paulus over twee Evangeliën van één en dezelfde Heer. Aan Paulus was “het Evangelie der voorhuid” toevertrouwd en aan Petrus “het Evangelie der besnijdenis”. De NBG-vertalers hebben dit verschil weggemoffeld door te vertalen “het Evangelie aan de onbesnedenen” en “het Evangelie aan de besnedenen”. Maar de grondtekst laat overduidelijk zien dat het niet slechts om twee verschillende doelgroepen gaat maar om twee verschillende Evangeliën.
Galaten 2:7; de Staten-Vert. is wél correct! 

wat ging er mis bij de Galaten?...wist u dat?

De ellende in de gemeenten van Galaten was dat men “het Evangelie van de voorhuid” ging vermengen met “het Evangelie van de besnijdenis”. De boodschap van Petrus en Jakobus (met een prominente plaats voor de Joodse gebruiken) werd vermengd met de boodschap van Paulus voor de heidenwereld. En dáárvan zegt Paulus: “dát is geen Evangelie”.
Galaten 1:6

Het christendom als religie is ontstaan uit een vermenging van “het Evangelie der voorhuid” met “het Evangelie der besnijdenis”. Een mix van enerzijds een beetje Paulus en anderzijds een beetje Jacobus, Petrus en Johannes. Is het niet karakteristiek dat Petrus door honderden miljoenen christenen beschouwd wordt als het hoofd van de heidenkerk? Terwijl de Schrift hem juist “apostel der besnijdenis” noemt!

 

 

Hoe vaag kan onze wereld zijn en onze gedachte helder.
Niet alles wat we denken kan worden uitgevoerd. God heeft ons alles gegeven met uitzondering van de tijd.

Alles is GOED, maar niet alles is Nuttig.

All-in-All. 1 Corinthiers. 15:28

Dit is voor ons : Alles in Allen .

Wanneer alles is overwonnen .

De overwinnaar kan alleen zichzelf niet overwinnen.

God is in ons. Romeinen 8 vers 15-17 .
Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wat willen we meer.
Immers wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.
De dood is verzwolgen in de overwinning. 1 Corinthiers 15: 54

Dood , waar is uw overwinning?
Dood , waar is uw prikkel?
De prikkel des doods is de zonde en de kracht van de zonde is de wet.
Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onzen Here Jezus Christus.
Daarom , mijn geliefde broeders weest standvastig, onwankelbaar te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende , dat uw arbeid niet vergeefs is in den Here.

Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:1-26

De WAARHEID Is dat Christus is opgewekt, de eerste vrucht die geoogst werd onder de doden. Want zoals we de dood aan een mens te wijten hebben, zo hebben we het aan een mens te danken dat er een opstanding van de doden is. Want zoals alle mensen door hun verbondenheid met Adam zullen sterven, zo zullen ook allen door hun verbondenheid met Christus herleven.

 

Beschrijving

All-in-All music links en diverse.

1. Stalat International, Kenneth Landvreugd, Ricky Ricardo. Ivan Ritveld. Stanly Latour

2. Benefit, Ivan Ritveld, Eric Refos, Harto, Stanly Latour

3. The Sharks, Kenneth en Marcel Tjon Kong Hong, Mike Douglas, Stanly Latour, Bob Hunter

3. Blue Ribbon, Ruben Sno, Ivan Ritveld , Ruben Del Prado, Stanly Latour

4. Wondering Fellows,

5. Jonathan Square, met Hedwich en Johann Hebert, Mike Edwards, Roy Ritfeld, Steve Watson, Roy Thompson, Stanly Latour

6. Brotherhood met Edgar Burgos van Trafassi, Roberto Geerlings, Vincent, Marcel Balsemhof

6. Invadors, met Leo Wooding, Ruud Gesius, Harold Aarland, Lobo

7. Caribean Combo,  met August Cabenda, Carlo Jones, Robby en Ewald Krolis, Frans Abori , Ewald Blokland, Walther Blankendaal

8. Sabakoe, cd's gemaakt zie internet

9. Clarence Breedveld band,

10. Victor Wiegers band,

11. Testify, leden van de CAMA gemeente in Maarssen.

12. Ronny Gorre, www.ronnygee.com ( Danz RonnyGee & Rodney Starson)

13. www.SoulXpress.nl

14. Frank Smit band,

15. Etto Sedney

16. Frank Ruimwijk, Henk Braaf, Etienne Wix, Dennis Leekong, Darryl Gomes, Dunken Junker, Arie Latumahina,

 

DIVERSE LINKS:

Het pricipe is dat elke deelnemer kan linken.All in All Body heeft als doel dat alles goed is maar niet alles zal nuttig zijn.

www.netleaders.com

www.dascoin.com

www.ivory-ivory.nl 

Https://Www.batumiparadise.com

 

www.ivory-ivory.info

www.ingbank.nl

www.ziggo.nl

http://www.ligo.nl   jouw partner in Legal

http://www.oikocredit.nl

http://www.all-in-all.info

General Knowledge Machine ( GMK) http://sourceforge.net/projects/gkm-ekp.berlios/

Electronic Knowledge Systems (EKS) software or as on-line Internet network resource, and publishing of new knowledge books accompanied with GKM-based EKS software.

http://www.tradeo.com

www.leasecontrol.nl

www.miele-professional.nl

www.lycamobile.nl

www.dentalclinics.nl

www.oxxio.nl

www.cocacola.com

www.mcdonalds.com

www.rabobank.nl

www.ing.nl

www.n-p-b.nl

www.ns.nl

www.abn.nl

www.binckbank

www.degiro.com

www.gcmbroek.nl

www.holtropproducties.nl

www.xt-centrum.nl

www.awbcomputing.nl

www.prevalpromotions.nl

www.smart-match.nl

www.kwikfit.nl

www.stamrenault.nl

www.anwb.nl

www.nvanotaris.nl

www.arendautonissan.nl

www.leaseofferte.nl

www.defam.nl

www.henryschein.nl

www.excent.nl

www.e-dental.nl

www.orthocentre.nl

www.paulkouvelt.nl

www.kompasveiligheidsgroep.nl

www.dentalair.nl

www.alfaromeo.nl

www.kia-utrecht.nl

www.efet.org

 

 

 

 

 

http://www.ivory-ivory.nl

 Ralph Dommermuth, 1&1 Marketing doet wat voor vluchtelingen in Duitsland.